equipo humano

Os nosos clientes son de moi diversos países e diferentes culturas, por iso a xente de Prem Dan tamén debe ser internacional, tanto na súa procedencia coma na súa forma de pensar.

Prem Dan's team

O bon facer de Prem Dan fundaméntase principalmente na súa xente: na calidade de cada un dos membros que compoñen o equipo de Prem Dan.

O noso esforzo e adicación veñen xerando un espírito de equipo que se mantén e que pretendemos que se extenda a calquer campo de traballo onde opere Prem Dan.

Ademáis do persoal de plantilla, o equipo de Prem Dan compleméntano máis de 4.000 profesionais autónomos que, seleccionados cuidadosamente, permítennos afrontar proxectos de grande envergadura conseguindo sempre a calidade máis alta.

Prem Dan segue na línea de ser unha empresa líder na súa actividade. A clave: "a calidade excelente, humana e profesional da súa xente".

El equipo de Prem Dan