администриране на съдържание

Услугите ни са насочени главно към това документите да се четат и ползват по-лесно; съдържанието да се съхранява в паметта, без да се губи много време в процеса на обучение. За да се подобри използваемостта на съдържанието, се въвеждат мултимедийни, аудио и речеви елементи и, най-важното, гарантира се, че потребителят може да взаимодейства с тях.

Content Management

В допълнение, мултимедийните интерактивни документи могат да се съхраняват в Портали за документация, които се разработват и администрират от Prem Dan, за да имате незабавно достъп до тях от всеки край на света.

В Prem Dan разработваме и администрираме портали, които ви позволяват да имате достъп до документите си по Интернет от всяко място на света и по всяко време на денонощието.