διαχείριση περιεχομένων

Υπηρεσία ο κύριος στόχος της οποίας είναι η πιο εύκολη ανάγνωση και εξέταση των εγγράφων. Τα περιεχόμενα θα συγκρατούνται επίσης στη μνήμη χωρίς να αναλώνεται πολύς χρόνος για την εκμάθησή τους. Η βελτίωση της χρηστικότητας των περιεχομένων εμπεριέχει την εισαγωγή στοιχείων multimedia, ήχου και αφηγήσεων, και πάνω απ’ όλα την διασφάλιση της διαδραστικότητας μεταξύ του χρήστη και αυτών.

Content Management

Συμπληρωματικά, τα διαδραστικά έγγραφα multimedia μπορούν να αποθηκευτούν σε Πύλες Διαδικτύου Αρχειοθέτησης Εγγράφων, πύλες που θα έχει αναπτύξει και θα διαχερίζεται η Prem Dan, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση διάθεσή τους σε οποιαδήποτε γωνία του κόσμου.

Στην Prem Dan, σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε διαδικτυακές πύλες έτσι ώστε να έχει κανείς άμεση πρόσβαση μέσω του Intenet στα έγγραφα τα οποία είναι αρχειοθετημένα σε αυτές, ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.