innholdsforvaltning

Denne tjenesten sikter primært mot å lette lesing og søking i dokumenter, slik at man kan huske innholdet uten å bruke for mye tid på innlæringen. Dokumentenes innhold og anvendelse forbedres ved å innføre multimedia applikasjoner, lyd og tale, og det viktigste er at brukeren kan arbeide interaktivt med disse elementene.

Content Management

Det er også mulig å legge inn interaktive multimedia dokumenter i dokumentportaler som utvikles og administreres av Prem Dan, og på den måten ha umiddelbar adgang til disse hvor som helst i verden.

I Prem Dan designer og administrerer vi portaler som tillater adgang til dine dokumenter via Internett til enhver tid over hele verden.