innehållshantering

Den här tjänsten inriktar sig framför allt på att underlätta läsning och sökning i dokument, så att man kan lägga innehållet på minnet utan att förlora för mycket tid på inlärningsprocessen. Dokumentens innehåll och användning förbättras genom att införa multimedia, ljud och tal, och det viktigaste är att användaren kan arbeta interaktivt med dessa element.

Content Management

Det är även möjligt att lägga in interaktiva multimediadokument i dokumentportaler, som utvecklas och administreras av Prem Dan, och på det sättet har man omedelbar åtgång till dessa var som helst i världen.

I Prem Dan designar och administrerar vi portaler som tillåter åtgång till dina dokument via Internet var och när som helst.