електронно обучение

Електронното обучение е най-икономичният, прост и ефикасен начин за разпространяване на материали и провеждането на курсове за обучение по Интернет където и когато е нужно. То улеснява и подобрява обмена на знания. В Prem Dan ние разработваме многоезично, интерактивно, мултимедийно съдържание (CBT, Computer Based Training), което се разпространява и администрира по Интернет.

E-learning