-apmācība

E-apmācība ir vienkāršs, rentabls veids kā kompānijām organizēt apmācības kursus un materiālus caur Internetu, laikā un vietā, kurā cilvēkiem tas ir vajadzīgs, atvieglojot un uzlabojot zināšanu apmaiņu. Kompānijā Prem Dan mēs izstrādājam multilinguālo interaktīvo multimediju (CBT vai Computer Based Training - "apmācība ar datora atbalstu"), kuru var sadalīt un vadīt on-line režīmā.

E-learning