e-læring

E-læring er den mest økonomiske, enkle og effektive form for å distribuere og administrere materiell og kurs via Internett, - hvor og når som helst. I tillegg gir e-læring raskere og bedre mulighet for utveksling av kunnskap. I Prem Dan utvikler vi interaktive multimedia innhold på mange språk (CBT, Computer Based Training) som distribueres og administreres on-line.

E-learning