e-lärning

E-lärning är den mest ekonomiska, enkla och effektiva formen för att distribuera och administrera material och kurser via Internet - var och när som helst. Dessutom ger e-lärning snabbare och bättre möjlighet till utväxling av kunskap. I Prem Dan utvecklar vi interaktivt multimediainnehåll på många språk (CBT, Computer Based Training) som distribueras och administreras online.

E-learning