DTP

DTP

Нашите DTP специалисти имат нужното оборудване за всяко софтуерно приложение и формат, които желаете, независимо дали за PC или MAC, на който и да било език, така че вашият преведен документ ще изглежда точно като оригинала.