μακετάρισμα

DTP

Οι ειδικοί μας σε θέματα μακεταρίσματος είναι έτοιμοι να χειριστούν οποιαδήποτε μορφή ή εφαρμογή λογισμικού, είτε είναι PC είτε MAC, και σε οποιαδήποτε γλώσσα, με τρόπο ώστε τα έγγραφα που μεταφράζονται να είναι ταυτόσημα με το πρωτότυπο.