устен превод

Interpreting

Ако търсите устен преводач, оставете това на нас. Професионалните преводачи на Prem Dan гарантират безупречното провеждане на вашите събрания или конференции. Освен това ние поемаме грижата за инсталирането на необходимото техническо оборудване в залата, където ще се проведе конференцията ви.