διερμηνεία

Interpreting

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, αφήστε το στα χέρια μας. Οι επαγγελματίες διερμηνείς της Prem Dan αποτελούν εγγύηση για την καλή εξέλιξη της σύσκεψης ή της διάλεξής σας. Αναλαμβάνουμε επίσης την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού στον χώρο στον οποίο θα λάβει χώρα η εκδήλωση.