interpretación

Interpreting

Se anda na procura dun intérprete, deixeo nas nosas mans. Os intérpretes profesionais de Prem Dan garantiránlle a boa marcha da súa reunión ou conferencia. Tamén nos encargamos de instalar todo o equipo técnico necesario no lugar no que se celebre a reunión.