tolking

Interpreting

Hvis du trenger en tolk, så overlat dette til oss. Med Prem Dans profesjonelle tolker garanteres du at møtet eller konferansen vil forløpe tilfredsstillende. Vi sørger også for installering av det nødvendige tekniske utstyr på møtestedet.