tolkning

Interpreting

Om du behöver en tolk så överlåter du det till oss. Med Prem Dans professionella tolkar ges du garanti om att mötet eller konferensen förlöper på ett tillfredsställande sätt. Vi sörjer även för installering av nödvändig teknisk utrustning på mötesplatsen.