мултимедия

Multimedia localization

Компаниите все по-често прибягват до мултимедийни приложения, за да промотират своите продукти и имидж. Интерактивните ръководства са ефикасен начин да се обяснят сложни системи или да се посочи подходящата поддръжка на оборудване, които заместват обемисти книжни наръчници.

В нашата мултимедийна лаборатория ние проектираме и разработваме висококачествени интерактивни приложения, като интегрираме текст и гласове на различни езици с изображения, звук, видео, 3D-анимация и много други.

Можем също да преведем, субтитрираме и дублираме видео-промоциите на вашата компания.