multimedia localization

Multimedia localization

Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν ολοένα και περισσότερο σε εφαρμογές multimedia για την προώθηση των προϊόντων και της εικόνας τους. Τα διαδραστικά εγχειρίδια είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εξήγησης πολύπλοκων συστημάτων ή της κατάλληλης συντήρησης του εξοπλισμού, αντικαθιστώντας τα δύσχρηστα έντυπα εγχειρίδια.

Στο εργαστήριο multimedia της Prem Dan, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε διαδραστικές εφαρμογές υψηλής ποιότητας, συγχωνεύοντας κείμενο και φωνές σε διαφορετικές γλώσσες με εικόνες, ήχο, βίντεο, 3D animations και πολλά άλλα.

Μπορούμε επίσης να μεταφράσουμε, να υποτιτλίσουμε και να μεταγλωττίσουμε τα διαφημιστικά βίντεο της εταιρείας σας.