multimedia

Multimedia localization

Bedriftene benytter stadig oftere multimedia løsninger til markedsføring av sine produkter og sitt image. Komplekse systemer eller korrekt vedlikehold av utstyret kan nå forklares på en meget effektiv måte ved hjelp av interaktive manualer som erstatter de tunge papirmanualene.

I vårt multimedia laboraturium designer og utvikler vi interaktive løsninger av høy kvalitet, hvor vi integrerer tekst og tale på forskjellige språk med bilder, lyd, video, 3D animasjoner og mye mer.

Vi kan også oversette, tekste og dubbe ditt firmas reklamevideoer.