lokalisering av multimedia

Multimedia localization

Företagen utnyttjar allt oftare multimedialösningar till marknadsföring av sina produkter och sin image. Komplexa system eller korrekt underhåll av utrustningen kan nu förklaras på ett mycket effektivt sätt med hjälp av interaktiva manualer som ersätter de tunga pappershandböckerna.

I vårt multimedialaboratorium utformar och utvecklar vi interaktiva lösningar av hög kvalitet, där vi integrerar text och tal på olika språk med bilder, ljud, video, 3D-animationer och mycket mer.

Vi kan också översätta, texta och dubba ditt företags reklamvideor.