локализиране на софтуер

Интерфейс, менюта, прозорци - всичко на местния език на потребителя.

Локализирането на софтуер е процесът на приспособяване на софтуерни продукти към нуждите на конкретен пазар. Ако вашата компания разработва софтуер, Prem Dan може да го приспособи на езика на вашите клиенти.

Software localization