общество

Prem Dan with Society

Целта на Prem Dan е да бъде лидер в своята област чрез отлична работа, безупречна бизнес етика и добри финансови резултати в дейността си... но не само това.

Компаниите са част от света, а светът има нужда от усилията на всички, за да се решат големите му проблеми, породени от недостатъчно солидарни ситуации.

Prem Dan, като динамична компания с подчертано социална насоченост, участва активно във фондация VIENTOS FAVORABLES, която финансира с 0,7% от печалбата си.

www.vientosfavorables.com