la societat

Prem Dan with Society

L'objectiu de Prem Dan és arribar a liderar la seva activitat mitjançant un treball excel·lent, una postura d'ètica empresarial impecable i bons resultats en cada exercici... però amb això, no n'hi ha prou...

Les empreses pertanyen al món i al món li cal el compromís de tothom per a resoldre els seus grans problemes motivats, principalment, per situacions poc solidàries.

Prem Dan, com a empresa dinàmica i amb un marcat caràcter social, participa activament en la Fundació VIENTOS FAVORABLES, a la qual Prem Dan li dedica el 0,7& dels seus beneficis per al seu finançament.

www.vientosfavorables.com