více o Prem Dan

společnost

Prem Dan with Society

Cílem Prem Dan je stát se za pomoci kvalitní práce, dokonalé firemní etiky a dobrých výsledků v jednotlivých službách jednou z nejlepších firem ve svém oboru…, ale to nestačí…

Firmy jsou součástí světa a svět potřebuje abychom se všichni zapojili do řešení velkých problémů vyvstávajících převážně z velmi málo solidárních situací.

Prem Dan, dynamická firma s vysoce sociálním charakterem, aktivně solupracuje s Nadací VIENTOS FAVORABLES (Příznívý vítr), které Prem Dan věnuje 0,7% zisku na její financováni.

www.vientosfavorables.com