την κοινωνία

Prem Dan with Society

Στόχος της Prem Dan είναι η κατάκτηση ηγετικής θέσης στον τομέα της επιχειρηματικής της δραστηριότητάς με άριστη εργασία, άψογη επιχειρηματική ηθική στάση και καλά οικονομικά αποτελέσματα... αυτό όμως δεν είναι αρκετό...

Οι επιχειρήσεις αποτελούν μέρος του κόσμου, και ο κόσμος έχει ανάγκη από τη στράτευση όλων μας για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων τα οποία κατά κύριο λόγο αποτελούν καρπό ελάχιστα αλληλέγγυων καταστάσεων και συμπεριφορών.

Η Prem Dan, σαν δυναμική και με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα επιχείρηση, συμμετέχει δραστήρια στο Ίδρυμα VIENTOS FAVORABLES, για την χρηματοδότηση του οποίου αφιερώνει το 0,7% των κερδών της.

www.vientosfavorables.com