Prem Dan koos

ühiskond

Prem Dan with Society

Prem Dani eesmärgiks on saavutada oma valdkonnas liidripositsioon tänu kõrgekvaliteedilisele tööle, laitmatule ärieetikale ja püsivalt headele finantstulemustele... ja ometigi pole see veel kõik...

Ettevõtted moodustavad osa maailmast ja maailm vajab igaühe panust, et leida lahendus kõige suurematele probleemidele, millest enamus on põhjustatud materialistlike, omakasupüüdlike ettevõtmiste pärast.

Prem Dan dünaamilise ettevõttena, kellel on selgelt välja kujunenud sotsiaalne kutsumus, on aktiivne osaleja fondis VIENTOS FAVORABLES, mille finantseerimiseks eraldame me 0,7% oma ettevõtte kasumist.

www.vientosfavorables.com