a sociedade

Prem Dan with Society

O obxectivo de Prem Dan é chegar a ser o líder na súa actividade mediante un traballo excelente, unha postura de ética empresarial impecable e uns bos resultados en cada exercicio.

As empresas pertencen ó mundo, e o mundo precisa dun compromiso de todos para resolver os seus grandes problemas motivados principalmente por situacións pouco solidarias.

Prem Dan, como empresa dinámica e cun marcado carácter social, participa activamente na Fundación VENTOS FAVORABLES, á que Prem Dan adica o 0,7% dos beneficios para a súa financiación.

www.vientosfavorables.com