a társadalom

Prem Dan with Society

A Prem Dan célja, hogy saját területén vezető helyet foglaljon el, kiváló munkával, feddhetetlen, etikus vállalkozói magatartása útján és kimagasló eredmények útján .... de mindez nem elég....

A vállalatok a világ részei, és a világnak szüksége van mindannyiunk elkötelezettségére, hogy a leggyakrabban a szolidaritás hiánya miatt kialakuló nagy problémák megoldásra találjanak.

A Prem Dan, mint egy dinamikus és egyértelműen szociális jellegű vállalat, aktívan részt vesz a "VIENTOS FAVORABLES" nevű Alapítvány munkájában, a tevékenységéből származó haszon 0,7%-át áldozva az intézmény finanszírozására

www.vientosfavorables.com