Prem Dan flimkien ma’ 

soċjetà 

Prem Dan with Society

L-oġġettiv prinċipali ta’ Prem Dam huwa li jkun wieħed mill-aħjar fis-settur tiegħu, permezz ta’ l-aqwa kwalità fix-xogħol, etika kummerċjali impekkabbli u riżultati finanzjarji dejjem tajbin... iżda dan kollu m’huwiex biżżejjed...

Il-kumpaniji jifformaw parti mid-dinja, u d-dinja għandha bżonn is-sostenn u l-impenn ta’ kulħadd biex issolvi l-problemi kbar tagħha, li l-biċċa kbira tagħhom huma maħluqa mill-materjaliżmu u mill-egoiżmu.

Prem Dan hija kumpanija dinamika b'vokazzjoni soċjali kbira, u tieħu sehem attiv fil-fondazzjoni VIENTOS FAVORABLES. Għal dan il-għan, il-kumpanija tikkontribwixxi 0.7% tal-profitti tagħha.

www.vientosfavorables.com