Prem Dan støtter

samfunnet

Prem Dan with Society

Prem Dans mål er å bli den ledende i bransjen ved å utføre et kvalitetsarbeid, holde en høy forretningsetikk og oppnå gode resultater hvert år... men det er ikke nok...

I dag hører firmaene verden til, og verden trenger at vi alle tar del i å løse de store problemene som vesentlig har oppstått gjennom manglende solidaritet.

Prem Dan er en dynamisk virksomhet som karakteriseres ved en markant sosial ansvarsbevissthet; derfor deltar vi aktivt i finansieringen av Stiftelsen VIENTOS FAVORABLES med 0,7% av Prem Dans inntekter.

www.vientosfavorables.com