społeczeństwo

Prem Dan with Society

Prem Dan stawia sobie za cel osiągnięcie pozycji lidera w swojej dziedzinie poprzez doskonałe efekty pracy, nieskazitelną etykę zawodową i dobre wyniki finansowe.... ale to jeszcze nie wszystko...

Firmy stanowią ważny element współczesnego świata, a świat potrzebuje wysiłku nas wszystkich, aby rozwiązać trapiące go problemy, których źródłem jest głównie brak solidarnej postawy.

Prem Dan, będąc dynamicznie rozwijającą się firmą wrażliwą na problemy społeczne, czynnie uczestniczy w działalności Fundacji VIENTOS FAVORABLES, przekazując na jej potrzeby 0,7% swoich dochodów.

www.vientosfavorables.com