Spoločnosť Prem Dan s

spoločnosť

Prem Dan with Society

Cieľom Prem Dan je stať sa lídrom na poli práce najvyššej kvality, dokonalej firemnej etiky s trvalo dobrými finančnými výsledkami...a toto ešte nie je všetko...

Firmy sú súčasťou sveta a svet potrebuje, aby sme sa zapojili do riešenia veľkých problémov, z ktorých väčšina je zapríčinená materialistickými pomermi, ktoré slúžia vo vlastný prospech.

Spoločnosť Prem Dan je dynamická spoločnosť s vysoko sociálnym cítením, aktívne spolupracuje s Nadáciou VIENTOS FAVORABLES, ktorej poskytujeme finančné prostriedky vo výške 0,7% zo zisku spoločnosti.

www.vientosfavorables.com