podjetji

Prem Dan with Society

Pred Dan želi postati vodilno podjetje na področju visokokakovostnih storitev, neoporečne poslovne etike in dobrih finančnih rezultatov...vendar pa to ni dovolj...

Podjetja iz vsega sveta in cel svet potrebuje predanost vseh, ki sodelujejo v iskanju rešitev problemov, ki v veličini izhajajo iz materialističnih in egoističnih situacij.

Prem Dan, dinamično podjetje z nekoliko drugačno družbeno dejavnostjo, je aktivni udeleženec v Fundaciji VIENTOS FAVORABLES, ki jo finančno podpira tako, da ji nameni 0.7 % dobička podjetja.

www.vientosfavorables.com