Prem Dan stödjer

samhället

Prem Dan with Society

Prem Dans mål är att bli ledande inom sin bransch genom att utföra kvalitetsarbete, värna om en oklanderlig affärsetik och uppnå konstant goda resultat... men inte nog med det...

Företagen utgör numera en del av världen, och världen kräver att vi alla tar del i att lösa de stora problem som huvudsakligen uppstått på grund av bristande solidaritet.

Prem Dan är en dynamisk verksamhet som karakteriseras av en markant social ansvarskänsla; därför deltar vi aktivt i finansieringen av stiftelsen VIENTOS FAVORABLES med 0,7 % av Prem Dans intäkter.

www.vientosfavorables.com